Behaaglijkheid ISO 7730

De ventilatiesystemen met warmteterugwinning van MoveAir zorgen ervoor dat het warm is in de winter, en koel is in de zomer. U heeft met onze systemen dus altijd een behaaglijke temperatuur in huis. Maar wat is precies behaaglijkheid? En hoe staat dit beschreven in de ISO 7730 norm?

Behaaglijkheid in de ISO 7730 norm

De ISO 7730 norm (2005) beschrijft de ergonomie van de thermische omgeving. Hierin worden de grenswaarden vastgelegd waarbinnen mensen comfortabel kunnen werken. In het KB Thermische omgevingsfactoren (2012) worden bovendien actie- en comfortwaarden opgesteld. Voor de comfortgrenzen wordt expliciet verwezen naar de ISO 7730 norm. Het bepalen van de thermische behaaglijkheid gebeurt door de berekening van het globale en plaatselijke thermische comfort.

Globaal comfort: PMV en PPD

PMV

PMV, predicted mean vote, is een maat voor temperatuurbeleving. Het is de gemiddelde score van een grote groep personen op een zeven punten schaal voor temperatuurbeleving.

+3 : heet
+2 : warm
+1 : lichtjes warm
0 : neutraal
-1 : lichtjes koel
-2 : koel
-3 : koud

Ideaal is de score 0 of neutraal. Er is dan een thermisch evenwicht van het menselijk lichaam (warmteproductie is gelijk aan warmteverlies). Omdat een neutrale omgeving niet constant mogelijk is, wordt gestreefd de temperatuur beleving tussen +0.5 en -0.5 te houden. De PMV kan berekend worden wanneer de lucht- en stralingstemperatuur, luchtsnelheid, dampspanning, inspanningsgraad en kleding gekend zijn.

PPD

PPD, predicted percentage dissatisfied, is een maat voor comfort. Deze parameter kijkt niet naar het gemiddelde van de groep, maar naar hoeveel % van de mensen zich niet comfortabel voelen met de temperatuur. Dat zijn de personen die het koud, koel, warm of heet vinden. Wanneer de gemiddelde temperatuurbeleving van een groep neutraal is, wordt het % ontevredenen op 5% voorspeld. Door individuele verschillen is het onmogelijk om een thermische omgeving te creëren die iedereen tevreden stemt. Een acceptabel comfortniveau is waarbij minder dan 10% van de mensen een thermisch onbehagen ervaart (PMV +0.5 tot -0.5).

Wilt u meer lezen over behaaglijkheid, globaal comfort en thermisch comfort? Er is een artikel als PDF beschikbaar over dit onderwerp.

TOP