Disclaimer

Wij bedanken u voor het bezoek aan onze website.

Deze website is eigendom van Hoogendam Trading Company, ingeschreven onder KvK nummer 14062990.

Hoogendam Trading Company gaat uiterst zorgvuldig te werk om er voor te zorgen dat de inhoud van onze website correct is en correct wordt weergegeven. Niettemin geeft Hoogendam Trading Company geen garantie met betrekking tot volledigheid, juistheid of nauwkeurigheid van de inhoud van deze website en de eventuele inhoud van links.

Hoogendam Trading Company kan cookies toepassen om onze webgebruikers gemakkelijk te herkennen en de navigatie door onze website zo mogelijk te vereenvoudigen. Tevens bouwen wij hiermee bezoek- en navigatiestatistieken op. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie.

Hoogendam Trading Company verzamelt geen persoonlijke gegevens tenzij u deze vrijwillig en door eigen invoer verstrekt. Indien u geen cookies van de Hoogendam Trading Company website wenst te ontvangen kunt u dit blokkeren in uw browser.

Hoogendam Trading Company website bevat mogelijk hyperlinks naar andere sites. Hoogendam Trading Company is niet verantwoordelijk voor en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en regelgeving van deze sites.

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Hoogendam Trading Company.

Hoogendam Trading Company is niet aansprakelijk voor schade hoe dan ook ontstaan welke voortvloeit uit het verkrijgen of niet verkrijgen van toegang tot deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot virussen die van invloed zijn op uw computerapparatuur, netwerk, software of data.

Constateert u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten, dan stellen wij het op prijs dat u deze aan ons meldt.