soorten keramiek keramische elementen eigenschappen warmteaccumulaties

Soorten keramiek

In dit artikel vertellen we meer over de diverse soorten keramiek.

De keramische elementen van MoveAir zijn hexagonaal. Dat wil zeggen dat ze een zeshoekige celstructuur hebben, in de vorm van een honingraat.

Er bestaan ook keramische elementen met een kwadratische (vierkante) celstructuur. Een hexagonale celstructuur heeft echter een aantal voordelen ten opzichte van de kwadratische celstructuur.

Wat zijn de voordelen van een hexagonale celstructuur ten opzichte van een kwadratische celstructuur?

  • zeshoekige kanalen vertegenwoordigen de hoogst mogelijke pakkingsdichtheid;
  • lager percentage dode zones (hierboven geïllustreerd door gele gebieden);
  • 15% meer kanalen / oppervlakte => groter debiet;
  • 6 versus 4 verbindingspunten (contactpunten voor warmte-uitwisseling) / kanaal;
  • in totaal + 72% meer aansluitpunten / oppervlakte vergeleken met vierkante celgeometrie => significant hogere warmteterugwinning!

De apparaten van MoveAir hebben een warmtevoorziening > 94%. Dit percentage is gemeten in het TZWL Europese Testcentrum voor Woningventilatie volgens DIBt.

Honingraatkeramiek

De celstructuur van een honingraat is een op de natuur gebaseerde oplossing, die op een zo klein mogelijk volume optimaal een groot oppervlak realiseert. Voor vloeiende taken bereikt de dunste wanddikte tegelijkertijd een zeer lage drukval met volledig oppervlakcontact van de gasmoleculen. Door specifieke keramische materialen te selecteren, kunnen de oppervlakte-eigenschappen in een breed scala worden gevarieerd. Dientengevolge zijn honingraatkeramiek zowel geschikt als filtermaterialen, katalysatordragers of als warmteopslagmedia. De draagconstructies zijn honingraatkeramiek voor zowel de katalytische reiniging van verbrandingsuitlaatgassen van benzinemotoren als voor de filtratie van roetdeeltjes uit de uitlaatgasstromen van dieselmotoren. Honingraatkeramiek wordt echter ook gebruikt bij de behandeling van industriële uitlaatluchtstromen die zijn verontreinigd met verschillende organische of anorganische verontreinigende stoffen. Honingraten met warmtewisselaar zijn een ander segment van de toepassing van honingraatstructuren.

Over dit onderwerp is meer informatie beschikbaar.

TOP